Skip to content

Družina je tisto osnovno okolje, ki odločilno vpliva na otrokov razvoj skozi vse življenje. Kaj in koliko bo otrok prevzel, je odvisno od tega, kaj mu starši nudijo, torej je njegov razvoj pogojen z dogajanjem v družini. Če sta starša športnika, ali se zavedata, da se mora otrok ukvarjati z gibalnimi dejavnostmi, oziroma s športom, potem je veliko možnosti, da bosta svojemu otroku nudila pogoje, da se bo že zelo zgodaj seznanil z gibalnimi aktivnostmi.

Vabimo vas, da se pridružite treningom »FIT DRUŽINA / FIT FAMILY« 😊 (govorimo tudi angleško) 🙂

(TERMINI PO DOGOVORU, KONTAKTIRAJTE NAS!)

Redna in nadzorovana gibalna aktivnost v zgodnjem življenjskem obdobju predstavlja pomemben element optimalnega telesnega, socialnega, čustvenega in mentalnega razvoja otroka. Torej, celostnega razvoja otroka.

Zato ima športno – rekreativna dejavnost v družini zelo pomembno vlogo, saj lahko krepi medosebne odnose, zaradi katerih se otrok ali mladostnik počuti bolj srečnega, sprejetega in varnega. Zato je zelo pomemben zdrav življenjski slog, ki se ga mladostnik nauči preko športno – rekreativnih aktivnosti v družini.

Športna rekreacija, gibalne in športne aktivnosti so najlepša priložnost za preživljanje prostega časa. Starši naj bodo otroku zgled. Športna rekreacija je udejstvovanje, ki ga človek goji v prostem času zato, da se odpočije, razvedri in hkrati z odvečno delovno energijo še bolj izuri svoje sposobnosti.

Na družinskih treningih, kjer »ekipo« sestavlja vsaj en starš in vsaj en otrok starejši od 9 let, se v naši dvorani »spopadamo« z gibalnimi aktivnostmi za krepitev in razvoj:

 • moči, hitrosti, gibljivosti,
 • ravnotežja, natančnosti, koordinacije,
 • vzdržljivosti, vztrajnosti, zdrave tekmovalnosti.

Vaje izvajajo tako odrasli kot otroci, razlika je le v intenzivnosti ali sili bremena (odrasli opravljajo težje naloge oz. delajo z večjimi bremeni – utežmi), vse vaje pa so sčasoma prilagojene čisto vsakemu posebej (individualna obravnava).

 

Skozi celoten trening:

 • skrbimo za pravilno telesno držo,
 • razvijamo gibalne sposobnosti otrok in odraslih,
 • spremljamo otrokove gibalne sposobnosti in športna znanja ter značaj,
 • vzbujamo veselje in pridobivanje navad za športno oz. rekreativno vadbo,
 • spoznavamo pomen sodelovanja v igralni in vadbeni skupini, medsebojne pomoči, športnega vedenja in upoštevanja pravil,
 • spodbujamo zdravo tekmovalnost in aktivno sodelovanje starš-otrok z drugimi družinami.

Cilji:

 • seznaniti se z osnovnimi položaji telesa,
 • osvajati osnovna gibalna znanja / koncepte,
 • razvijati pravilno telesno držo,
 • razvijati koordinacijo,
 • sproščeno izvajati naravne oblike gibanja,
 • razvijati aerobne sposobnosti,
 • spoznavati osnovne elemente gimnastike in atletike,
 • spoznavati pomen sodelovanja,
 • spoznavati pomen dihanja in vpliv dihanja na počutje in izvedbo vaj,
 • navajati otroke na samostojno vadbo,
 • pridobivati vztrajnost in samozavest,
 • spoznati pomen prehrane in hidracije pred vadbo, med njo in po njej.

 

Vabljene družine, ki si želite:

 • druženja in povezovanja z otroki,
 • »učenje« gibanja skozi igro, zabavo in zdravo tekmovalnost
 • razvoj pomembnih faktorjev človekovega, predvsem otroškega, razvoja (moč, vzdržljivost, gibljivost, telesna drža, orientacija ipd.)

Potrebna oprema:

 • čista dvoranska obutev in športna oblačila,
 • flaška za vodo, brisača

Treningi trajajo 60 minut.

 

CENIK družinski FIT treningi
(Družine z 2 ali več družinskimi člani ter širše sorodstvo, otroci od 9. leta dalje)

 • 10 treningov – 600,00€ (60,00€ / trening) do 4 osebe
 • 10 treningov – 1000,00€ (100,00€ / trening) do 5 do 10 oseb

 

Dodatna razlaga:

Zgodnji razvoj otroka je odločilen za oblikovanje podobe odrasle osebnosti in del te podobe je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi.

Premajhne prisotnosti ali popolne odsotnosti gibalnih dejavnosti v vzgoji odraščajoče mladine kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je njihov vpliv z napredovanjem otrokove rasti in dozorevanja vse manjši.

Šport vpliva predvsem na otrokov gibalni razvoj, vendar pa zaradi povezanosti fizične in duhovne narave človeka gibalna aktivnost vpliva tudi na spoznavni, čustveni in socialni razvoj.

Športne dejavnosti vplivajo na mišljenje, čustvovanje in odnose v družini. Vzgojni potencial športa se kaže v vedenjskem samonadzoru, moralnem, etičnem in estetskem presojanju.

Športna dejavnost je lahko zaradi dejstva, da imajo otroci šport praviloma radi, ob primernem delovanju vseh družinskih članov pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije, ki ji mnogi sodobni civilizacijski, zlasti proizvodno – potrošniški dejavniki niso naklonjeni.

Družina ima veliko vlogo pri skupnem preživljanju prostega časa družinskih članov. Starši so skupaj s svojimi otroki, vzamejo si čas zanje, kar je za otroka pomemben izraz sprejetosti in starševske ljubezni. Preko skupne telesne vadbe starši lahko odkrijejo in podprejo otrokove talente, spretnosti in osebnostne poteze, ter pohvalijo otroka za njegov trud. Otrok tako dobi veliko pozitivnih potrditev, ki so še kako pomembne za izgradnjo pozitivne samopodobe in zaupanja vase.

Igra je pomembna sestavina športa. Z zgodovinskim razvojem se je tudi igra spreminjala, osnovni namen igre pa je vedno obstajal in obstaja še danes, to je, vsaj za hip pozabiti na realno življenje, se sprostiti in se zabavati. Torej so igre sredstvo za razvedrilo, pomoč za ohranjanje zdravja, uporabljamo jih tudi kot sredstvo za učenje in vzgojo.

V uvodnem delu treninga se ogrevamo, v osrednjem delu krepimo in povečujemo sposobnosti kot so moč, preciznosti, ravnotežje, orientacija, odzivnost, eksplozivnost, v zaključnem delu pa poskrbimo še za zavedanje o telesni drži, gibljivosti in dihanju.

Pozornost na dihanje in pravilno izvedbo gibalnih vzorcev je tudi sicer zelo prisotno skozi celoten trening.

Družinski treningi

Treningi za FIT družino! 🙂

Prijave in več info:

 • TERMINI PO DOGOVORU z družino oz. družinami (lahko združimo družine do skupno NAJVEČ 10 oseb v dvorani)
 • info@primus-vadbe.si (in navedite: Ime, Priimek, e-naslov, GSM številko)
 • 051-696-303 (recepcija Primus vadbenega centra)
Back To Top