skip to Main Content
051-696-303 info@primus-vadbe.si

Vabljeni na BREZPLAČNA SPOZNAVNA DRUŽINSKA FIT TRENINGA:

➡️ BREZPLAČNO: 3. in 10. september 2019
➡️ V Primus vadbenem centru, Koprska 108c, Ljubljana
➡️ Ob TORKIH 17.00 – 18.00
➡️ Za vsaj enega starša in vsaj enega otroka (7 let in več)

➡️ Prijave na brezplačna treninga:

 • Pišite na info@primus-vadbe.si in navedite št. družinskih članov (imena in priimek staršev in otrok ter starosti otrok)

Družina je tisto osnovno okolje, ki odločilno vpliva na otrokov razvoj skozi vse življenje. Kaj in koliko bo otrok prevzel, je odvisno od tega, kaj mu starši nudijo, torej je njegov razvoj pogojen z dogajanjem v družini. Če sta starša športnika, ali se zavedata, da se mora otrok ukvarjati z gibalnimi dejavnostmi, oziroma s športom, potem je veliko možnosti, da bosta svojemu otroku nudila pogoje, da se bo že zelo zgodaj seznanil z gibalnimi aktivnostmi.

Vabimo vas, da se pridružite treningom »FIT DRUŽINA« 😊

Redna in nadzorovana gibalna aktivnost v zgodnjem življenjskem obdobju predstavlja pomemben element optimalnega telesnega, socialnega, čustvenega in mentalnega razvoja otroka. Torej, celostnega razvoja otroka.

Zato ima športno – rekreativna dejavnost v družini zelo pomembno vlogo, saj lahko krepi medosebne odnose, zaradi katerih se otrok ali mladostnik počuti bolj srečnega, sprejetega in varnega. Zato je zelo pomemben zdrav življenjski slog, ki se ga mladostnik nauči preko športno – rekreativnih aktivnosti v družini.

Športna rekreacija, gibalne in športne aktivnosti so najlepša priložnost za preživljanje prostega časa. Starši naj bodo otroku zgled. Športna rekreacija je udejstvovanje, ki ga človek goji v prostem času zato, da se odpočije, razvedri in hkrati z odvečno delovno energijo še bolj izuri svoje sposobnosti.

Na družinskih treningih, kjer »ekipo« sestavlja vsaj en starš in vsaj en otrok starejši od 7 let, se največ 10 do 12 oseb (staršev in otrok) v naši dvorani »spopada« z gibalnimi aktivnostmi za krepitev in razvoj:

 • moči, hitrosti, gibljivosti,
 • ravnotežja, natančnosti, koordinacije,
 • vzdržljivosti, vztrajnosti, zdrave tekmovalnosti.

Vaje izvajajo tako odrasli kot otroci, razlika je le v intenzivnosti ali sili bremena (odrasli opravljajo težje  naloge oz. delajo z večjimi bremeni – utežmi), vse vaje pa so sčasoma prilagojene čisto vsakemu posebej (individualna obravnava).

 

Skozi celoten trening:

 • skrbimo za pravilno telesno držo,
 • razvijamo gibalne sposobnosti otrok in odraslih,
 • spremljamo otrokove gibalne sposobnosti in športna znanja ter značaj,
 • vzbujamo veselje in pridobivanje navad za športno oz. rekreativno vadbo,
 • spoznavamo pomen sodelovanja v igralni in vadbeni skupini, medsebojne pomoči, športnega vedenja in upoštevanja pravil,
 • spodbujamo zdravo tekmovalnost in aktivno sodelovanje starš-otrok z drugimi družinami.

Cilji:

 • seznaniti se z osnovnimi položaji telesa,
 • osvajati osnovna gibalna znanja / koncepte,
 • razvijati pravilno telesno držo,
 • razvijati koordinacijo,
 • sproščeno izvajati naravne oblike gibanja,
 • razvijati aerobne sposobnosti,
 • spoznavati osnovne elemente gimnastike in atletike,
 • spoznavati pomen sodelovanja,
 • spoznavati pomen dihanja in vpliv dihanja na počutje in izvedbo vaj,
 • navajati otroke na samostojno vadbo,
 • pridobivati vztrajnost in samozavest,
 • spoznati pomen prehrane in hidracije pred vadbo, med njo in po njej.

 

Vabljeni starši (en ali oba) z enim ali več otroki (7 let in več), ki si želite:

 • druženja in povezovanja z otroki,
 • druženja in povezovanja z drugimi družinami (a največ 10-12 oseb na treningu)
 • »učenje« gibanja skozi igro, zabavo in zdravo tekmovalnost
 • razvoj pomembnih faktorjev človekovega, predvsem otroškega, razvoja (moč, vzdržljivost, gibljivost, telesna drža, orientacija ipd.)

Potrebna oprema:

 • čista dvoranska obutev in športna oblačila,
 • flaška za vodo, brisača

Treningi trajajo 60 minut.

Vodim Primož Kastelic, AFP osebni trener, vaditelj / inštruktor joge, vodja Primus vadbenega centra.

 

CENIK družinski FIT treningi
(Družine z 2, 3 ali 4 družinskimi člani z vsaj enim otrokom od 7 leta naprej)
(najmanj 3, največ 10-12 oseb na treningu)

mesecev 2 družinska člana 3 družinski člani 4 družinski člani
1 mesec 96 € (12.00 € / osebo / vadbo) 120 € (10.00 € / osebo / vadbo) 140 € (8.75.00 € / osebo / vadbo)
2 meseca 176 € (11.00 € / osebo / vadbo) 216 € (9.00 € / osebo / vadbo) 248 € (7.75.00 € / osebo / vadbo)
4 mesece 320 € (10.00 € / osebo / vadbo) 384 € (8.00 € / osebo / vadbo) 432 € (6.75.00 € / osebo / vadbo)

 

Prijavite se >>

Dodatna razlaga:

Zgodnji razvoj otroka je odločilen za oblikovanje podobe odrasle osebnosti in del te podobe je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi.

Premajhne prisotnosti ali popolne odsotnosti gibalnih dejavnosti v vzgoji odraščajoče mladine kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je njihov vpliv z napredovanjem otrokove rasti in dozorevanja vse manjši.

Šport vpliva predvsem na otrokov gibalni razvoj, vendar pa zaradi povezanosti fizične in duhovne narave človeka gibalna aktivnost vpliva tudi na spoznavni, čustveni in socialni razvoj.

Športne dejavnosti vplivajo na mišljenje, čustvovanje in odnose v družini. Vzgojni potencial športa se kaže v vedenjskem samonadzoru, moralnem, etičnem in estetskem presojanju.

Športna dejavnost je lahko zaradi dejstva, da imajo otroci šport praviloma radi, ob primernem delovanju vseh družinskih članov pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije, ki ji mnogi sodobni civilizacijski, zlasti proizvodno – potrošniški dejavniki niso naklonjeni.

Družina ima veliko vlogo pri skupnem preživljanju prostega časa družinskih članov. Starši so skupaj s svojimi otroki, vzamejo si čas zanje, kar je za otroka pomemben izraz sprejetosti in starševske ljubezni. Preko skupne telesne vadbe starši lahko odkrijejo in podprejo otrokove talente, spretnosti in osebnostne poteze, ter pohvalijo otroka za njegov trud. Otrok tako dobi veliko pozitivnih potrditev, ki so še kako pomembne za izgradnjo pozitivne samopodobe in zaupanja vase.

Igra je pomembna sestavina športa. Z zgodovinskim razvojem se je tudi igra spreminjala, osnovni namen igre pa je vedno obstajal in obstaja še danes, to je, vsaj za hip pozabiti na realno življenje, se sprostiti in se zabavati. Torej so igre sredstvo za razvedrilo, pomoč za ohranjanje zdravja, uporabljamo jih tudi kot sredstvo za učenje in vzgojo.

V uvodnem delu treninga se ogrevamo, v osrednjem delu krepimo in povečujemo sposobnosti kot so moč, preciznosti, ravnotežje, orientacija, odzivnost, eksplozivnost, v zaključnem delu pa poskrbimo še za zavedanje o telesni drži, gibljivosti in dihanju.

Pozornost na dihanje in pravilno izvedbo gibalnih vzorcev je tudi sicer zelo prisotno skozi celoten trening.

Družinski treningi

Treningi za FIT družino! 🙂

.

Za družine z 2, 3 ali 4 družinskimi člani z vsaj enim otrokom od 7. leta naprej.

Skupina: najmanj 5, največ 10-12 oseb na treningu.

 

Prijave in več info:

Back To Top